Nie wszystko o mnie wiesz. Chcesz wiedzieć więcej? To otwórz Swoje ...

Temat: Kupno połowy domu dwurodzinnego
Nie można kupić domu bez działki, bo zgodnie z prawem właściciel nieruchomości jest również właścicielem znajdujących się na niej budynków. Zatem zakup przed podziałem możliwy byłby jedynie jako współwłasność z aktualnym ... przeprowadzić, żeby dla nas było najlepiej? Już teraz mamy podpisać umowę przedwstępną i umowę kupna/sprzedazy po odbiorze i wydzieleniu dwóch lokali.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4710Temat: ekipa letnich vol.2
Lipopa i jak tam Twoje sprawy? Bo ciężko cokolwiek robić z zaciśniętymi kciukiami, ale trzymam cały czas no już dobra dobra.. mamy kupca na nasze mieszkanie a nawet więcej, przedwstępna umowę kupna-sprzedaży i... gotowy domek na oku, o ile w środę rzeczoznawca wyceni ową nieruchomośc i nie będzie jakiś "kwiatków" to spisujemy umowę przedwstępną kupna - sprzedaży (tym razem my w roli...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=63330


Temat: ekipa letnich vol.2
no już dobra dobra.. mamy kupca na nasze mieszkanie a nawet więcej, przedwstępna umowę kupna-sprzedaży i... gotowy domek na oku, o ile w środę rzeczoznawca wyceni ową nieruchomośc i nie będzie jakiś "kwiatków" to spisujemy umowę przedwstępną kupna - sprzedaży (tym razem my w roli kupującego).. czy wobec takiej relacji potrzymasz kciuki za nas jeszcze trochu??? oczywiście że potrzymasz! Ewik gdzie jesteś?...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=63330


Temat: Umowa przedwstępna poświadczona notarialnie
Ja za chwilenke oszaleję- zalatwianie w tym samym czasie i sprzedazy, i kupna nieruchomosci to jakas masakra. 1. Poczekam na decyzję z banku dla nas i powiem włascicielom tego, co chcemy ... notarialna umowa przedwstępna zagwarantuje mi zwrot jej, w rpzypadku gdy wycofam sie z idei kupna lokalu? (dobrze rozumiem?) Najwyzej poszukam czegos innego, czekajac na kredyt gdzeis indziej itd.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=66412


Temat: umowa przedwstepna
Mógłbyś wytłumaczyć na czym polega różnica między taką umową a 'zwykłą'? Czy bardziej zabezpiecza prawa klienta względem nabytej nieruchomości? Czy jest możliwe podpisanie takiej umowy na mieszkanie, które formalnie nie zostało oddane do użytkowania? Nie słyszałam, żeby można było kupić budowane mieszkanie w inny sposób niż my to zrobiliśmy. Chyba jak wszyscy (choć tego nie wiem) podpisywaliśmy typową przedwstępną umowę kupna nieruchomości, która praktycznie nie zabezpiecza praw nabywcy w przypadku np. upadłości dewelopera (mieszkanie jest dalej majątkiem dewelopera i nim są rozliczane zobowązania). Podpisanie umowy jako aktu notarialnego jest możliwe (przynajmniej tak mi się dotychczas wydawało) dopiero w momencie, gdy nieruchomość posiada księgę wieczystą. A tej nie będzie posiadało dopóki budynek nie zostanie oddany do użytku i nie zostaną załatwione wszystkie formalności z jej (KW) ustanowieniem. Dlatego nie wydaje mi się, żeby możliwe było podpisanie umowy w postaci aktu notarialnego na etapie budowy, na jakim znajdują się mieszkania (domy) w momencie sprzedaży.
Źródło: osiedlelesne.smolec.pl/viewtopic.php?t=178


Temat: Staramy sie o dzieciątko. Część XIX
milutka umowa przedwstepna kupna sprzedazy nieruchomosci
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=66167


Temat: Witam
Bądźmy poważni...oczywiście że AN reguluje kwestię prawną przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę ale podobnie jak każda umowa kupna czy sprzedaży opisuje stan przedmiotu umowy(w tym przypadku różnicą jest szczególny przedmiot umowy-nieruchomość i szczególna forma umowy- AN). Może to być jedno zdanie czy punkt ale odniesienie do problemu stanu technicznego jest zawsze. A jeśli go nie ma to znaczy że albo notariusz jest niedouczony albo jest bardzo dobrze douczony i sowicie opłacany przez dewelopera (jesteśmy również pozbawieni możliwości wyboru notariusza....???). Co do gwarancji/rękojmi...pytanie mam takie: terminy; przykładowo okres 36 m-cy nie dotyczy całej nieruchomości ... usterka usuwana jest na wiosnę to tracimy połowę okresu ochronnego itd...Krótko; deweloper nie ma prawa odsunąć naprawy usterki bo tak sobie wymyślił; ma 30 dni jakie daje mu umowa przedwstępna a...
Źródło: bazylianowka.fora.pl/a/a,53.html


Temat: Budowa domku na działce rolnej
budowę. Warunkową, bo prawo pierwokupu ziemi rolnej, gdy kupuje ją "nierolnik" ma Agencja Nieruchomości Rolnych. Finalizuję zakup i na istniejących fundamentach stawiam dom. Pytanie, czy takie coś się uda od strony formalnej i nikt nie będzie się czepiał? WARIANT B) Podpisuję umowę przedwstępną , załatwiam wydzielenie działki ii składam wniosek o pozwolenie na budowę letniskową. Pytanie, czy to ma sens i czy...
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3529


Temat: Kupić, nie kupować ? Bardzo długie !
W niedzielę znaczy pojutrze mamy podpisywać umowę przedwstępną odnośnie kupna mieszkania. Im bliżej niedzieli, tym więcej wątpliwości nami targa. Wszystko może być w porządku i pewnie tak jest, ale co jeśli jednak nie jest ? Teraz każda najmniejsza sprawa budzi nasze podejrzenie W skrócie - podejrzenia i niepokoje : 1. Biuro nieruchomości normalnie nie sprzedaje takich mieszkań - zajmuje się ponoć wielkim ... nie wiemy - w końcu nie problem podrobić dowolny dokument). 5. Chcieliśmy wpłacić prowizję dla biura przelewem, tak samo jak zaliczkę przy umowie przedwstępnej, nie chcieli się zgodzić (od razu w ... kredytową, a doradcy to mnie w konia zrobią. 8. Jak rozważaliśmy czy kupić czy nie kupić - mówiła, że przecież wstępnie możemy podpisać notarialnie umowę, że wystarczy zaliczka i będzie ok - jak przyszło co do czego i chciałam podpisywać umowę przedwstępną notarialnie to prawie się czułam wyśmiana "Pani Moniko, no co pani, chce pani podpisywać umowę u notariusza ? Przecież to nie ma sensu, zwykła umowa cywilno-prawna wystarczy". 9. Już dobre 3 razy mówiłam, że do podpisania umowy końcowej kupna sprzedaży będziemy mieć swojego notariusza. Nic z tego, jakbym mówiła do ściany ... będzie twierdził przy każdym innym mieszkaniu, więc mojego nie należy brać pod uwagę 11. Jeszcze mi się przypomniało - jak podpisywaliśmy umowę z biurem - była taka - jakby ktoś ją...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=23318


Temat: Umowa przedwstępna
Umowa przedwstępna Zawierając umowę dotyczącą przeniesienia własności nieruchomości należy pamiętać o możliwości skorzystania z instytucji tzw. umowy przedwstępnej. Jest to szczególny rodzaj umowy, który dopiero przygotowuje zawarcie właściwej umowy między stronami. W danym bowiem momencie mogą istnieć rozmaite przeszkody faktyczne czy też prawne, które uniemożliwiają lub utrudniają zawarcie umowy ostatecznej, z powodu np. braku odpowiednich zezwoleń itp. Treścią umowy przedwstępnej jest zobowiązanie - jednej lub obu stron - do zawarcia w przyszłości ustalonej przez strony umowy, umowy stanowczej, definitywnej. Wykonanie umowy przedwstępnej polega na spełnieniu wynikającego z niej świadczenia. Świadczenie to polega na złożeniu oznaczonego oświadczenia woli oraz podjęciu innych czynności, koniecznych dla zawarcia umowy ostatecznej. W zależności od tego, czy do takich świadczeń zobowiązały się obie strony czy tylko jedna - żądać zawarcia umowy definitywnej mogą obie strony lub jedna z nich. Ważność umowy przedwstępnej zależy od zachowania następujących warunków: - w treści tej umowy należy określić istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, - oraz termin, w ciągu którego ma być ona zawarta. Umowa przedwstępna nie wymaga natomiast zachowania żadnej formy szczególnej (pisemnej, aktu notarialnego), nawet jeśli dotyczy nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że forma nie ma wpływu na skuteczność umowy przedwstępnej. Jeśli bowiem naszym celem, jako nabywcy, jest faktyczne kupno nieruchomości, to żeby można było dochodzić zawarcia umowy sprzedaży, musimy spełnić określone warunki. Nasza umowa przedwstępna musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Tylko przy takim warunku będziemy mogli domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli umowy, która przeniesie na nas własność nieruchomości. Skutki prawne umowy przedwstępnej mogą być dwojakie: - słabszy, polegający na tym, że w razie nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej, kontrahent może żądać z tego tytułu odszkodowania. Musi jednak wówczas wykazać, iż poniósł określoną szkodę przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej, zatem lepiej jest zastrzegać karę umowną jeśli miałoby nie dojść do transakcji - wówczas nie trzeba dowodzić swojej szkody, - silniejszy, którego wystąpienie zależy od tego, czy umowa przedwstępna spełniała warunki, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności warunki co do formy. Oznacza to, że jeśli zawarliśmy umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i zachowaliśmy warunki jej ważności, a więc formę aktu notarialnego, to możemy dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej, a nie poprzestawać tylko na odszkodowaniu. Jeśli kontrahent z umowy przedwstępnej uchyla się od zawarcia umowy definitywnej, możemy wystąpić z powództwem do sądu. Wyrok sądowy zapadły w takim procesie zastąpi oświadczenie woli kontrahenta, który nie wykonał umowy przedwstępnej. Jeśli zatem nasza umowa przedwstępna spełnia wszystkie opisane warunki skuteczności i ważności, w razie niesolidności kontrahenta możemy wybrać, który skutek umowy przedwstępnej będziemy realizować. Nasze roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem 1 roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeśli zatem np. dniem tym miał być 1.06.2000r., to roszczenia możemy skutecznie realizować do 1.06.2001r. Jeżeli jednak dochodziliśmy na drodze procesu wykonania umowy stanowczej, a sąd oddalił nasze żądanie,...
Źródło: budujzdrewna.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2153


Temat: Afera w nieruchomościach
PROTOKÓŁ NR 39/04 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 listopada 2004 r. Ad. II. Omówienie sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie tzw. „białego domku”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Sawaryn - na dzisiejszym posiedzeniu zajmujemy się omawianiem sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie tzw. „białego domku”. W ww. sprawie otrzymaliśmy materiały, natomiast ... „7 Dni Gryfina”. Z ww. materiałów wynika, że informacje o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ukazały się dwukrotnie w miesiącu czerwcu 2003 roku w prasie lokalnej tj. „Echu Gryfina i okolic”, „Głosie Szczecińskim” ... o to, kiedy p. Frątczak otrzymał stosowne zawiadomienie z gminy o przeprowadzeniu rokowań w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości? [b]Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz - pp. Irena i Edward Frątczakowie nie byli pisemnie zawiadomieni o terminie przeprowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 7. Wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy Komisja Rewizyjna otrzymała w całości. Przewodniczący ... w sposób jak najbardziej korzystny dla niej. W wyniku rokowań nieruchomość ta została sprzedana za kwotę 300.000,00 zł,-. Dnia 2 lutego 2004 r. z pp. Ireną i Edwardem Frątczakami spisana została notarialna umowa sprzedaży ww. nieruchomości. Tego samego dnia tj. 2 lutego 2004 r. wysłano pismo do p. Romana Grzywacza, w którym poinformowano o odrzuceniu złożonej przez niego oferty i sprzedaży przedmiotowej nieruchomości innemu oferentowi. W dniu 4 marca 2004 r. Pan Roman Grzywacz otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 24 lutego 2004 r. o następującej treści: - „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.02.2004 r. uprzejmie informuję, że nieruchomość położona w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 , co do której złożył Pan ofertę zbywana była w trybie art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. w drodze rokowań wskutek negatywnego wyniku II przetargu na jej zbycie. Oferta Pana na kupno nieruchomości opiewała na kwotę 150.000,00 zł. W międzyczasie wpłynęła oferta innej osoby na kupno nieruchomości za cenę 300.000,00 zł i podjęta została decyzja o sprzedaży na rzecz drugiego oferenta z uwagi na znacznie korzystniejszą cenę. Zastrzeżenie w piśmie z dnia 15 grudnia 2003 r. , że do złożonej oferty powrócimy w m-cu marcu 2004 r. nastąpiło w sytuacji, gdy Pana oferta na zakup nieruchomości była jedyną, która wpłynęła do Urzędu, a z treści Pana pisma z dnia 1 grudnia 2003 r. jednoznacznie wynikało, że nie jest to oferta wstępna, a zaproponowana cena jest ostateczna. Otrzymanie drugiej, znacznie korzystniejszej oferty spowodowało, że zastrzeżenie powyższe stało się bezprzedmiotowe. Wobec zaistniałej sytuacji gmina nie miała obowiązku przeprowadzania dalszych rokowań z panem i mogła zawrzeć umowę sprzedaży w oparciu o korzystniejszą cenę”. Ponadto Komisja Rewizyjna w dniu 13 września ... w sprawie związanej z ofertą zakupu nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie reprezentował Pana pełnomocnik Pan Lech Szymanowicz, a jeżeli tak, czy był upoważniony do wycofania Pana oferty. Jednocześnie informuję, ... następującej treści: - „ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14 września 2004 r. w sprawie osoby PanaLecha Szymanowicza i jego roli w związku z ofertą zakupu nieruchomości przy ulicy ... przepisy nie nakazują takiego trybu przyjmę zasadę, że po II przetargu zamieszczane będzie w prasie zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości bądź działek. Wszelkie negocjacje, które są przeprowadzane, odbywają się...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=1028
Szablon by Sliffka (© Nie wszystko o mnie wiesz. Chcesz wiedzieć więcej? To otwórz Swoje ...)