Nie wszystko o mnie wiesz. Chcesz wiedzieć więcej? To otwórz Swoje ...

Temat: Proszę o pomoc w obliczeniu ekwiwalentu
Proszę o pomoc w obliczeniu ekwiwalentu Pracowałam 4 m-ce, przysługiwało mi za ten okres 7 dni urlopu wypoczynkowego, z czego wykorzystałam 3. Za pozostałe miałam dostać ekwiwalent. Moja stała pensja to 1300 brutto, czyli jakieś 909zł z groszami netto. Z moich obliczeń wynika, że powinnam dostać około 171zł ekwiwalentu, a na moje konto wpłynęła inna dużo mniejsza kwota. Bardzo prosze o pomoc, bo nie jestem pewna czy mam dochodzić swoich praw czy też się mylę. Pozdrawiam. A obliczenie moje wyniknęło z wzoru : 909 : 21,08(współczynnik) : 8 * 32(godziny) PS. Swoja drogą ekwiwalent oblicza się od wynagrodzenia netto czy brutto?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,55414603,55414603,Prosze_o_pomoc_w_obliczeniu_ekwiwalentu.htmlTemat: Wskaźnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop
Nie wiem (musiałbym policzyć liczbę niedziel, świąt i dodatkowych dni wolnych od pracy). Współczynnik służący do wyznaczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu może Pan obliczyć samodzielnie. Zasady jego obliczania znajdzie Pan w paragrafie 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Odpowiednie rozporządzenie znajdzie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,665,18002732,18002732,Wskaznik_do_obliczenia_ekwiwalentu_za_urlop.html


Temat: Prosze o pomoc w obliczeniu ekwiwalentu
Prosze o pomoc w obliczeniu ekwiwalentu Pisałam już o tym na forum praca, jednak nie było odzewu więc może tutaj ktoś mi odpowie? Z góry dziękuję. Pracowałam 4 m-ce, przysługiwało mi za ten okres 7 dni urlopu wypoczynkowego, z czego wykorzystałam 3. Za pozostałe miałam dostać ekwiwalent. Moja stała pensja to 1300 brutto, czyli jakieś 909zł z groszami netto. Z moich obliczeń wynika, że powinnam dostać około 171zł ekwiwalentu, a na moje konto wpłynęła inna dużo mniejsza kwota. Bardzo prosze o pomoc, bo nie jestem pewna czy mam dochodzić swoich praw czy też się mylę. Pozdrawiam. A obliczenie moje wyniknęło z wzoru : 909 : 21,08(współczynnik) : 8 * 32(godziny) PS. Swoja drogą ekwiwalent oblicza się od wynagrodzenia netto czy brutto?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,55451151,55451151,Prosze_o_pomoc_w_obliczeniu_ekwiwalentu.html


Temat: jak wyliczyć ?
EKWIWALENTza niewykorzystany urlop zależy od Towjego wynagrodzenia, czy otrzymywanej wcześniej premii - jest to szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. (Dz. U. Nr 2, poz. 14) (Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1810 oraz z 2003 r. Nr 230, poz. 2290) § 14. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej "ekwiwalentem", ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19. § 15. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. ... do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. 2. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie faktycznie uzyskane ... 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. 18. (9) Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się: 1) dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 przez współczynnik, o którym mowa w § 19, a następnie, 2) dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, a następnie, 3) mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego. § 19. 1. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego- w tym roku współczynnik wynosi 21 § 19. 1. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. 2. (10) Współczynnik ustala się , odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel , świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu ... w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych (Dz. U. Nr 43, poz. 259, z 1976 r. Nr 40, poz. 238, z 1983 r. Nr 70, poz. 316, z 1984 r. Nr 35, poz....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,31654448,31654448,jak_wyliczyc_.html
Szablon by Sliffka (© Nie wszystko o mnie wiesz. Chcesz wiedzieć więcej? To otwórz Swoje ...)